Voor bedrijven

Ga voor subsidies naar www.rvo.nl. In alle gevallen heeft u hiervoor een DigiD en een gedigitaliseerde koopovereenkomst nodig.

SDE+ 2016

Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor installaties vanaf 15.000 WP. De jaarlijkse bijdrage varieert tussen de € 0,09 en € 0,128 per opgewekte kWP, afhankelijk van het moment van “instappen”. Kijk voor meer informatie op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde.

MIA en Vamil

Dit zijn twee afzonderlijke regelingen die een gemeenschappelijk doel beogen: het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of er voor zorgen dat innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt gebracht kunnen worden.

Met de MIA kan maximaal 36% van de kosten van een milieuvriendelijke investering extra worden afgetrokken van de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment worden afgeschreven. Sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en daarmee de verschuldigde belasting over het betreffende jaar.

De investering bedraagt minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel. De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten. Een aanvraag moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de investering is gedaan.

Solar producten staan vermeld op de MIA / Vamil Brochure en Milieulijst 2016 en vallen dus onder de regeling.

Asbest verwijdering

Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels, eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen, vallen van 4 januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor verwijderen asbestdaken. Ondernemers kunnen rijks subsidie krijgen voor het verwijderen van een asbesthoudend dak. De MIA\Vamil regelen vervalt.

Er bestaat ook provinciale subsidie “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. Deze mag gestapeld worden met de Rijkssubsidie

EIA

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op. U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

Aanvragen voor Energie investeringsaftrek kunnen middels een aanvraagformulier het gehele jaar worden ingediend binnen drie maanden nadat de investeringsverplichtingen zijn aangegaan

Subsidiabel binnen EIA zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Energielijst 2016. Deze is te vinden op de site van rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze lijst staan ongeveer 160 energiezuinige investeringen vermeld.

Ook energie adviezen die verband houden met de investering mogen worden meegenomen. De investeringen dienen te passen binnen de volgende categorieën: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen,duurzame energie en energieadvies.

Het is niet mogelijk om de EIA voor een bedrijfsmiddel te combineren met de MIA.

Industrieweg 7A  | 5281 RW Boxtel | T: 0411 - 68 97 25 | F: 0411 - 67 13 22 | info@freenergics.nl